تبلیغات
مهرازی - معماری شیكاگو

معماری شیكاگو

تاریخ:پنجشنبه 29 تیر 1391-15:47

معماری شیكاگو

در دهه ی هشتم قرن نوزدهم امر ساختمان در شیکاگو ناگهان رونق و رواج تازه گرفت و آسمان خراش هایی به ارتفاع دوازه، چهارده، شانزده و بیست و سه طبقه ساخته شدند که بر خلاف آسمان خراش های دیگر آمریکا در شهر پراکنده نبودند. بلکه در مسافتی کوتاه از یکدیگر قرار داشتند. هر یک از این آسمان خراش ها شکل و نام خود را داشت و به صفاتی خاص ممتاز بود. اما عدم شباهت آنها جمع آشفته ای به وجود نمی آورد.

معماری شیكاگو

در دهه ی هشتم قرن نوزدهم امر ساختمان در شیکاگو ناگهان رونق و رواج تازه گرفت و آسمان خراش هایی به ارتفاع دوازه، چهارده، شانزده و بیست و سه طبقه ساخته شدند که بر خلاف آسمان خراش های دیگر آمریکا در شهر پراکنده نبودند. بلکه در مسافتی کوتاه از یکدیگر قرار داشتند. هر یک از این آسمان خراش ها شکل و نام خود را داشت و به صفاتی خاص ممتاز بود. اما عدم شباهت آنها جمع آشفته ای به وجود نمی آورد.

ساختمان ها در آمریکا معمولاٌ عمری کوتاه دارند بسیاری از بهترین نمونه های آن ها تاکنون کوبیده شده اند و برخی دیگر به نظر می رسد سرنوشتی جز نیستی ندارند.

مکتب معماری شیکاگو بیش از همیشه بین سالهای ۱۸۸۳ و ۱۹۸۳ رشد یافت و قدرت گرفت. نقل مطالبی از دو نوشته ما را از وضعیت معماری شیکاگو از آغاز و انتهای این زمان مطلع می دارد.

بعد از سال ۱۸۳۰ در هیچ زمان دیگری شهر شیکاگو به اندازه سال ۱۸۸۲ به خود چنین افزایش جمعیت و رواج تجارت و رونق کارهای ساختمانی را ندیده است. بناها غول آسا وپر خرجند … برای اجاره دفاتر تجارتی آن قدر متقاضی فراوان است که هنوز اجازه ساختن یک بنا از شهرداری به دست نیامده برای آن مستاجزین بسیار پیدا شده اند. قبل از آن که بنا به اتمام رسد تمام آن به اجاره رفته است. عمارات یکی بعد از دیگری ساخته می شوند و سر به ابری دارند که بر شهر سایه افکنده.

نوشته دیگر مربوط به سال ۱۸۹۳ اندکی قبل از بحران بزرگ شهر شیکاگو است. مکرر در شیکاگو اتفاق افتاده است که روزنامه های صبح، آگهی اجاره ی بزرگترین بنا را در دفاتر کار منتشر کرده اند و روزنامه های عصر همان روز آگهی های دیگر برای اجاره بناهای بهتر و بزرگتری انتشار داده اند.

در دهه ی هشتم قرن نوزدهم ‍»لوپ»ناحیه مرکزی و تجارتی شیکاگو تصویر کاملی از جرأت و جسارت معماران آمریکایی در حل مسائل معماری بود. تعداد ساختمان ها در خیابان های این قسمت چندان بود که تمام این قسمت را چون برجی در میان ناحیه ی بسیار وسیعی که آن را در

بر می گرفت به دیده می آورد. در زمانی که این ساختمان های عظیم در شیکاگو بر پا می گشتند؛ این شهر مرکز تجمع کالاهای نواحی غرب و غرب میانه ی آمریکا بود و نه مانند نیویورک صرفاً مرکز عظیم دفاتر بورس. رشد سریع داد و ستد در شیکاگو و ورود و خروج کالاهای بی شمار به این شهر، توسعه ی ناگهانی ناحیه تجارتی آن – لوپ – را لازم آورد و برای این توسعه ی ناگهانی لازم بود از امکانات جدید ساختمانی استفاده شود. امکاناتی که تا آن زمان فقط در ساختن پل ها و بناهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته بود.

عمارات بزرگ برای شرکت های تجارتی و بیمه ها نخستین بناهایی بودند که در این زمان در شیکاگو ساخته شدند. بزودی ساختمان های بزرگ دیگر برای مقاصدی دیگر بر پا گشتند. هتل های بزرگ برای مسافرین بسیار که به این شهر می آمدند و یا بناهایی که جوابگوی چند مقصود مختلف در یک جا بودند، فی المثل بنائی موسوم به «ادیتوریوم ادلر و سالون» که برای دفاتر تجارتی، هتل و تئاتر ساخته شد. در این زمان حل مسئله ی آپارتمان های مسکونی نیز مسئله ای که تاکنون حل کامل آن میسر نگشته است – با مداومت و جرأت بسیار آغاز گشت.

ساختمان دفاتر کار، نقطه آغاز مکتب معماری شیکاگو:

اساس مکتب معماری شیکاگو به آسمان خراش های دفاتر کار یا به عبارت دیگر به مراکز اداری این شهر – پیوسته است . در ساختن این آسمان خراش ها مسائل مهندسی فراوان پیش می آمد و مؤسس مکتب معماری شیکاگو «ویلیام لوبارن جنی» پیش از آن که معمار باشد مهندس بود. تعلیمات و تجربیات«جنی» در مهندسی ساختمان کامل بود و در هنگ مهندسین سپاه «شرمن» با درجه ی سروانی خدمت کرده بود. وی در تعلیم معماران جوان شیکاگو همان نقشی را ایفا کرد«پیتر بهرنس» در تعلیم معماران آلمان (در حدود ۱۹۱۰) و یا «اگوست پره» در تعلیم معماران فرانسه. «جنی» به معماران جوان مسائلی را آموخت که در مدارس معماری راه حلی بر آنها متصور نبود.

آغاز توجه به اشکال خالص

معماران مکتب شیکاگو اساس ساختمانی تازه ای در بناهای خود بکار بردند: اسکلت آهنی، که در آن زمان صرفاً «ساختمان شیکاگو» نامیده می شد.

«پی شناور» نیز که مناسب با خاک سست شیکاگو است اختراع این معماران بود. پنجره هایی بزرگ که طول آن در جهت افقی قرار گیرد نیز برای نخستین بار توسط این معماران بکار رفت و از همین رو «پنجره های شیکاگو» نامیده شد.

ساختمان های تجاری و اداری نیز زاده ی نیروی خلاقه ی این معماران بود.

اهمیت این مکتب از نظر تاریخ معماری در این است که برای نخستین بار در قرن نوزدهم به جدایی بین فن ساختمان و معماری بین مهندس و معمار پایان داد، جدائی که در تمام قرن هیجدهم ادامه داشت. شاگردان این مکتب با دلیری شگفت آوری کوشیدند از فرم های پیچیده ی دوران گذشته دوری جویند و فرم هائی «خالص» بیافرینند که وحدت فن ساختمان و معماری را میسر دارد.

نظریه ی معاصران مکتب معماری شیکاگو درباره ی آن:

معماران هشتمین دهه قرن نوزدهم این مکتب از شجاعت خود کاملاً باخبر بودند. به سال ۱۸۹۰ «جان روت» سازنده ی آسمان خراش «منادناک» در خطابه ی خود درباره ی ساختمان های تجاری چنین گفت: «آراستن این بناها به تزیینات و ریزه کاری ها به پشیزی نمی ارزد.

بر عکس این ساختمان ها باید صرفاً با حجم و با تناسب خود مظهر اساسی نیروهای عظیم و پایدار تمدن جدید باشند.

«یکی از نتایج روش هائی که بدان ها اشاره کرده ایم این خواهد بود که طرح معماری براساس عوامل اساسی فن ساختمان استوار خواهد شود. اهمیت ساختمان این آسمان خراش ها چندان حیاتی است که رهائی فرم های ظاهری را ایجاب می کند و خواست های تجارتی و ساختمانی چنان مبرم است که تمام اصول معماری در هر یک از اجزاء بنا باید بر این خواست ها استوار گردد. تنها با چنین شرایطی می توان مصمم و با هدف هایی قطعی کار کرد، می توان مظهر و نمودار حقیقی عصر بود، می توان امیدوار بود که معماری از مظاهر حقیقی هنر برخوردار گردد.»

شیکاگو در اواخر قرن ۱۹ مرکز خطوط راه اهن وارتباط شرق وغرب امریکا بود . در طی دو دهه اخر قرن نوزدهم اولین نمونه های ساختمان های مدرن به دور از هر گونه تاریخ گرایی و تزیینات در شیکاگو ساخته شد .ساختمان های این دوره بلند مرتبه با اسکلت فولادی بود . اولین مهندس مطرح در این دوره ویلیام لی برون جنی بود .جنی ساختمان بیمه را بین سال های ۵-۱۸۳۳ ساخت .بعد از او شرکت ها وافراد دیگری مثل شرکت برنهم وروت ساختمان شانزده طبقه بلوک مانودناک را بین سال های ۹۱-۱۸۸۹ ساختند.دیوار این برج دیوار باربر وسازه ان فلزی بود .این برج فاقد هر گونه تزیینات بود.بعد از این شرکت ها شرکت د یگری به نام ادلر وسالیوان دیگر شرکت های مهم این مکتب بود لمیی معروف ترین معمار این سبک به شمار می رفت . او برای اولین بار شعار” فرم تابع عملکرد” را که از شعارهای محوری معماری مدرن بود مطرح کرد .او علاقه زیادی به تزیینات نداشت و هر گونه تزیینات رادر ساختمان رد می کرد.

روش های طراحی واجرایی واصول نظری این معماران به نام مکتب شیکاگو شهرت یافت ومی توان ان را اصول اولیه معماری مدرن محسوب کرد که مهمترین این اصول عبارتند از:

الف)استفاده از اسکلت فولادی

ب)نمایش ساختار در بنا

ج)عدم تقلید از سبک های گذشته

د)استفاده اندک از تزیینات

و)استفاده از پنجره های عریض

نمایش گاه بین المللی کلمبیا ضربه سختی به مکتب شیکاگو وارد کرد ودوره افول این مکتب فرا رسید.اگر چه عمر این مکتب از دو دهه فراتر نرفت ولی از چند جهت این مکتب حایز اهمیت بود اول ان که پیشرفت تکنولوژی واستفاده از تکنیک ها ومصالح جدید مانند اسکلت فلزی وشیشه وتاسیسات مرکزی واسانسور عرصه جدیدی در معماری ایجاب کرد.

دوم ان که در احداث این ساختمان ها از فولاد استفاده شد و فولاد جای چدن را گرفت .

سوم ان که این اولین سبک در معماری با گستره جهانی بود که در امریکا شروع شد و معماران امریکایی معماران اروپایی را تحت تاثیر خود گذاشتند.

به تحقیق باید اذعان نمود که برج سازی به شیوه مدرن چه ازجهت ساختار وچه ازجهت نما شاخصه معماری مدرن است واز مکتب شیکاگو الهام گرفته شده است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 13:55

Beneficial tips. Thanks a lot!
side effects for cialis cialis tablets for sale enter site natural cialis how does cialis work only best offers 100mg cialis we use it cialis online store costo in farmacia cialis cialis rckenschmerzen no prescription cialis cheap 200 cialis coupon
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 18:44

Awesome forum posts. Cheers.
opinioni cialis generico recommended site cialis kanada cialis 5 mg buy rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets for sale buy generic cialis generic cialis at walmart cialis baratos compran uk cialis dosage recommendations cialis taglich
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 23:07

You expressed that really well.
buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali cialis pills boards cialis usa cost when will generic cialis be available the best site cialis tablets prix cialis once a da cheap cialis cialis soft tabs for sale cialis bula
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:46

Superb postings. Many thanks!
cialis for bph are there generic cialis cialis generic tadalafil buy generic cialis cialis 20 mg free generic cialis cialis lilly tadalafi buy cialis online cheapest where cheapest cialis discount cialis
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 20:15

Nicely put, Appreciate it!
cialis 5 mg effetti collateral cheap cialis canada discount drugs cialis tadalafil 5mg prix de cialis cialis wir preise no prescription cialis cheap prix cialis once a da purchasing cialis on the internet opinioni cialis generico
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 09:21

You actually said it very well!
viagra vs cialis cialis 200 dollar savings card interactions for cialis cialis 5mg cialis online nederland cialis for sale in europa can i take cialis and ecstasy buy cialis sample pack cialis daily reviews india cialis 100mg cost
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 21:28

You reported that wonderfully!
free generic cialis warnings for cialis weblink price cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis generico lilly canadian cialis precios cialis peru legalidad de comprar cialis cialis 5 mg schweiz american pharmacy cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:53

Kudos. A good amount of forum posts!

bulk cialis buy cialis cialis manufacturer coupon rezeptfrei cialis apotheke buy brand cialis cheap cialis with 2 days delivery cialis rezeptfrei sterreich cialis et insomni import cialis buy cialis cheap 10 mg
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 20:58

Thanks, I value this!
cialis 100 mg 30 tablet buying cialis on internet cialis daily reviews cialis kamagra levitra import cialis get cheap cialis estudios de cialis genricos generic cialis pill online opinioni cialis generico usa cialis online
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:16

You revealed this exceptionally well.
cialis for bph viagra cialis levitra prices on cialis 10 mg buy cialis online nz cialis 5mg billiger comprar cialis 10 espa241a side effects for cialis cialis qualitat compare prices cialis uk cialis alternative
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 21:09

Great info. Kudos!
low cost cialis 20mg cialis super kamagra cialis for daily use costo in farmacia cialis acheter du cialis a geneve buy cialis online nz acheter du cialis a geneve ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo di mercato click now buy cialis brand
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 08:00

Many thanks! Loads of forum posts!

cialis 20 mg cut in half dosagem ideal cialis generico cialis mexico cialis cost cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg funziona canada discount drugs cialis cialis generico postepay tesco price cialis cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 20:41

Thank you, Ample advice.

buy cialis online cheapest cialis dosage recommendations discount cialis cialis online deutschland costo in farmacia cialis cialis billig click now buy cialis brand cialis online napol generic cialis pill online we like it cialis price
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 08:49

Thanks a lot, I value it!
buy cialis cheap 10 mg generic for cialis how to buy cialis online usa wow cialis 20 cialis super acti cialis coupons cialis generisches kanada cialis generico in farmacia generic cialis with dapoxetine cialis super kamagra
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 21:45

Great info. Cheers!
cialis daily new zealand recommended site cialis kanada preis cialis 20mg schweiz low dose cialis blood pressure tadalafil 20mg cialis authentique suisse cost of cialis per pill cialis dose 30mg venta cialis en espaa canadian discount cialis
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:11

You actually suggested it superbly!
cialis rckenschmerzen how much does a cialis cost viagra vs cialis cialis soft tabs for sale cialis ahumada dose size of cialis cialis baratos compran uk where cheapest cialis cialis 200 dollar savings card cialis 20mg prix en pharmacie
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 21:25

Kudos. Quite a lot of tips.

viagra vs cialis compare prices cialis uk cialis canadian drugs overnight cialis tadalafil buy cialis uk no prescription sublingual cialis online we use it cialis online store comprar cialis 10 espa241a cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:37

You have made your point!
comprar cialis 10 espa241a i recommend cialis generico cipla cialis online cialis name brand cheap cialis 5 mg scheda tecnica cialis pas cher paris deutschland cialis online walgreens price for cialis cialis generique miglior cialis generico
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 12:22

Position certainly taken!!
generic cialis tadalafil cialis 20mg preis cf cialis preise schweiz cialis pills in singapore cialis 20 mg effectiveness cialis price thailand cialis ahumada cialis qualitat compare prices cialis uk cialis pills in singapore
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 11:11

Superb forum posts, Cheers!
pharmacy canada online prescriptions canada drug cialis canadian pharmacy online canadian pharmacy best canadian pharmacy cialis from canada canadian rx canadian medications by mail rx from canada canada medication list
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:47

Thank you, I appreciate this!
does cialis cause gout cialis 50 mg soft tab tadalafil 10 mg cialis preise schweiz cialis dose 30mg cialis generico postepay cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20 mg cialis sicuro in linea we choice cialis pfizer india
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:55

Thank you. Lots of material!

the best site cialis tablets buy cialis uk no prescription cialis daily reviews weblink price cialis how to purchase cialis on line cialis 5 effetti collaterali generic cialis levitra buying cialis on internet comprar cialis 10 espa241a cipla cialis online
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 20:23

You said it perfectly.!
cialis 5 mg effetti collateral cialis 100 mg 30 tablet acheter cialis kamagra cialis generic availability are there generic cialis if a woman takes a mans cialis buy cialis online legal cialis generic we like it safe cheap cialis when can i take another cialis
buy viagra usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:55

Good advice. Regards!
online purchase viagra how do i order viagra buy brand viagra online without prescription viagra with a prescription where can i buy generic viagra online safely where buy viagra buy viagra no prescription online cheap viagra pharmacy buy cheap viagra online with prescription lowest price viagra
babecolate.com/fast-cialis-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 23:30

With thanks, I like it.
cialis 05 cialis dosage recommendations interactions for cialis venta cialis en espaa cialis y deporte dose size of cialis costo in farmacia cialis cialis mit grapefruitsaft il cialis quanto costa cialis generico
Viagra kaufen
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 22:33

Nicely put. Cheers.
viagra online pharmacy buy viagra online canada where to purchase viagra online buy cheap generic viagra order sildenafil where can i buy generic viagra purchase viagra online uk buy generic viagra online canada order viagra usa pharmacy viagra prices
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 23:09

Really all kinds of very good advice.
chinese cialis 50 mg generic cialis cialis tadalafil cialis kaufen bankberweisung enter site 20 mg cialis cost cialis soft tabs for sale cialis tablets low cost cialis 20mg buy original cialis cialis online holland
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:54

Nicely put. Cheers!
40 mg cialis what if i take 5 mg cialis coupon printable we choice cialis pfizer india cialis canadian drugs order generic cialis online acheter du cialis a geneve we choice cialis uk try it no rx cialis cialis super acti we like it cialis price
evil bane rise ravens cheats
پنجشنبه 19 بهمن 1396 03:12
نوشتن خوب من واقعا از این سایت قدردانی میکنم نوشتن را ادامه دهید
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 17:53
Right here is the right site for anyone who would like to find out about this topic.
You know so much its almost hard to argue with you (not that I
really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for decades.

Excellent stuff, just excellent!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30